Perakaunan opsyen nilai saksama

Pelan Pembelian Saham Pekerja Pelan pembelian saham pekerja yang membolehkan pekerja membeli stok pada harga diskaun daripada harga pasaran tidak berpuas hati jika ia memenuhi tiga syarat: Anugerah Pampasan Saham Diperlukan untuk Diselesaikan dengan Membayar Tunai Sesetengah pelan pampasan berasaskan saham memerlukan majikan untuk membayar pekerja, sama ada atas permintaan atau pada tarikh yang dinyatakan, jumlah tunai yang ditentukan oleh kenaikan harga saham majikan dari tahap tertentu.

Di bawah kaedah berasaskan nilai intrinsik, kos pampasan adalah lebihan, jika ada, harga pasaran disebut harga stok pada tarikh pemberian atau tarikh pengukuran lain melebihi amaun pekerja mesti membayar untuk memperoleh stok. Model yang lebih canggih, seperti harga pilihan binomial, menjadi cara yang lebih biasa untuk mengira nilai saksama opsyen saham, kerana mereka mengendalikan lebih banyak peruntukan pelan pilihan daripada model Black-Scholes. Tetapi menunda pengiktirafan perbelanjaan opsyen saham terbang dalam menghadapi kedua prinsip perakaunan dan realiti ekonomi, perakaunan opsyen nilai saksama. Walau bagaimanapun, ia juga membenarkan entiti untuk terus mengukur kos pampasan bagi pelan tersebut menggunakan kaedah perakaunan berdasarkan nilai intrinsik yang ditetapkan oleh Pendapat APB Perakaunan opsyen nilai saksama. Walau bagaimanapun, model binomial memerlukan kepakaran yang sering tidak dijumpai dalam syarikat. Penyata ini juga terpakai kepada urus niaga di mana entiti mengeluarkan instrumen ekuiti untuk memperoleh barangan atau perkhidmatan daripada pekerja yang tidak bekerja. Entiti bukan awam dibenarkan untuk mengecualikan faktor ketidakstabilan dalam menganggar nilai opsyen saham mereka, yang mengakibatkan pengukuran pada nilai minimum. Sama seperti StatementOpinion 25 juga digantikan oleh Kenyataan R.

Keperluan pendedahan Penyata ini berkuatkuasa untuk penyata kewangan bagi tahun fiskal bermula selepas 15 Disember, atau untuk tahun fiskal yang lebih awal di mana Pernyataan ini pada mulanya diterima pakai untuk mengiktiraf kos pampasan. Proforma pendedahan yang diperlukan untuk entiti yang memilih untuk terus mengukur kos pampasan menggunakan Pendapat 25 mesti termasuk kesan semua anugerah yang diberikan dalam tahun fiskal yang bermula selepas 15 Disember, pendedahan Proforma untuk anugerah yang diberikan pada tahun fiskal pertama yang bermula selepas 15 Disember, , tidak perlu dimasukkan ke dalam penyata kewangan untuk tahun fiskal itu tetapi hendaklah dikemukakan kemudiannya apabila penyata kewangan bagi tahun fiskal itu dibentangkan untuk tujuan perbandingan dengan penyata kewangan untuk tahun fiskal yang akan datang.

Entiti bukan awam dibenarkan untuk mengecualikan faktor ketidakstabilan dalam menganggar nilai opsyen saham mereka, yang mengakibatkan pengukuran pada nilai minimum. Nilai saksama opsyen yang dianggarkan pada tarikh pemberian tidak kemudiannya diselaraskan untuk perubahan harga stok asas atau ketidaktentuannya, hayat opsyen, dividen pada stok, atau kadar faedah bebas risiko.

Di bawah kaedah berasaskan nilai saksama, kos pampasan diukur pada tarikh pemberian berdasarkan nilai award dan diiktiraf sepanjang tempoh perkhidmatan, yang biasanya tempoh peletakan hak. Di bawah kaedah berasaskan nilai intrinsik, kos pampasan adalah lebihan, jika ada, harga pasaran disebut harga stok pada tarikh pemberian atau tarikh pengukuran lain melebihi amaun pekerja mesti membayar untuk memperoleh stok. Pelan opsyen saham yang paling tetap - pelan pampasan saham yang paling biasa - tidak mempunyai nilai intrinsik pada tarikh pemberian, dan di bawah Pendapat 25 tiada kos pampasan diiktiraf untuknya.

Entiti-entiti yang memilih untuk kekal dengan perakaunan dalam Pendapat 25 mesti membuat pendedahan pro forma pendapatan bersih dan, jika dibentangkan, pendapatan sesaham, seolah-olah kaedah perakaunan berasaskan nilai saksama yang ditakrifkan dalam Pernyataan ini telah digunakan.Kos pampasan diiktiraf untuk pelan pampasan berasaskan jenis lain di bawah Pendapat 25, termasuk pelan dengan ciri-ciri yang berubah-ubah, biasanya berasaskan prestasi, ciri-ciri. Anugerah Kompensasi Saham Diperlukan untuk Diselesaikan dengan Mengeluarkan Instrumen Ekuiti Opsyen Saham Bagi opsyen saham, nilai saksama ditentukan dengan menggunakan model harga pilihan yang mengambil kira harga saham pada tarikh pemberian, harga pelaksanaan, jangka hayat pilihan, ketidakstabilan saham asas dan dividen yang dijangkakan ke atasnya, dan kadar faedah bebas risiko sepanjang jangkaan jangka hayat pilihan.


Entiti mesti mengukur kos pampasan untuk anugerah tersebut dalam jumlah perubahan harga saham dalam tempoh perubahan tersebut terjadi. Pendedahan Pernyataan ini memerlukan penyata kewangan majikan termasuk pendedahan tertentu mengenai pengaturan pampasan pekerja berasaskan saham tanpa mengira kaedah yang digunakan untuk menjelaskannya. Jumlah pro forma yang dikehendaki untuk didedahkan oleh majikan yang terus memohon peruntukan perakaunan Pendapat 25 akan mencerminkan perbezaan antara kos pampasan, jika ada, dimasukkan ke dalam pendapatan bersih dan kos berkaitan yang diukur dengan kaedah berasaskan nilai saksama yang ditakrifkan dalam Pernyataan, termasuk kesan cukai, jika ada, yang akan diiktiraf dalam penyata pendapatan jika kaedah berasaskan nilai saksama telah digunakan.

perakaunan opsyen nilai saksama

Penyata ini juga terpakai kepada urus niaga di mana entiti mengeluarkan instrumen ekuiti untuk memperoleh barangan atau perkhidmatan daripada pekerja yang tidak bekerja. Urus niaga tersebut mesti diambilkira berdasarkan nilai saksama pertimbangan yang diterima atau nilai saksama instrumen ekuiti yang dikeluarkan, mengikut mana yang lebih terukur. Perakaunan untuk Anugerah Kompensasi Berasaskan Saham kepada Pekerja Penyata ini mentakrifkan kaedah perakaunan berasaskan nilai saksama untuk opsyen saham pekerja atau instrumen ekuiti yang serupa dan menggalakkan semua entiti menerima pakai kaedah perakaunan untuk semua rancangan pampasan saham pekerja mereka.


Saham yang tidak ditanam Nilai saksama saham saham yang tidak ditanam biasanya dirujuk sebagai saham terhad yang diberikan kepada pekerja diukur pada harga pasaran saham saham tanpa had pada tarikh pemberian kecuali sekatan akan dikenakan selepas pekerja mempunyai hak hak untuk itu, di mana nilai saksama dianggarkan mengambil sekatan tersebut.

Ringkasan Penyata No. Rancangan tersebut termasuk semua pengaturan yang mana pekerja menerima saham saham atau instrumen ekuiti lain majikan atau majikan yang menanggung liabiliti kepada pekerja dalam jumlah berdasarkan harga saham majikan. Contohnya ialah rancangan pembelian saham, pilihan saham, saham terhad, dan hak-hak penghargaan saham.

Walau bagaimanapun, ia juga membenarkan entiti untuk terus mengukur kos pampasan bagi pelan-pelan tersebut menggunakan kaedah perakaunan berasaskan nilai intrinsik yang ditetapkan oleh APB Pendapat No. Kaedah berasaskan nilai wajar adalah lebih baik untuk kaedah Pendapat 25 untuk tujuan membenarkan perubahan dalam perakaunan prinsip bawah pendapat APB No.

perakaunan opsyen nilai saksama

Amaun pro forma yang diperlukan tidak akan mencerminkan sebarang pelarasan lain untuk melaporkan pendapatan bersih atau, jika dibentangkan, pendapatan sesaham. Tarikh dan Peralihan Berkuatkuasa Keperluan perakaunan Penyata ini berkuatkuasa untuk transaksi yang dibuat dalam tahun fiskal yang bermula selepas 15 Disember, walaupun ia boleh diterima pakai pada terbitan.