Perakaunan pilihan Fx

Pembeli a perakaunan opsyen fx dikatakan pemegang kedudukan milik, dan pihak jualan dikatakan sebagai pemegang kedudukan pendek. Dalam amalan terdapat lebih banyak lindung nilai aliran tunai dengan pilihan dan itulah yang baki gambaran teknikal ini akan memberi tumpuan kepada perbincangan lanjut. Rawatan Perakaunan Hedge Masuk Pelanggan untuk FX atau Pilihan Komoditi - Tinjauan Teknikal Sesuatu lindung nilai dengan pilihan FX atau komoditi kerana instrumen lindung nilai boleh dianggap sebagai nilai saksama atau lindung nilai aliran tunai, perakaunan opsyen fx, bergantung kepada perakaunan opsyen fx sedang dilindung nilai. Syarat-syarat kritikal hipotetikal seperti jumlah nosional, tarikh asas dan kematangan, dan sebagainya. Opsyen bertulis tidak boleh menjadi instrumen lindung nilai, melainkan jika ia ditetapkan sebagai penarikan balik opsyen yang dibeli dan syarat-syarat berikut dipenuhi: Keperluan kritikal sebelum satu boleh memohon perakaunan lindung nilai adalah analisis yang menyokong penilaian keberkesanan lindung nilai. Model Black-Scholes. Kontrak hadapan:

.


perakaunan opsyen fx

perakaunan opsyen fx